Controlador de pila solar FXR536D

FES Rotator en Australia

Cortador de trincheiras XCMG XTC8055 no sitio

Controlador de pila solar baseado en rastreadores FES

Aspectos destacados da plataforma de perforación de pozos de auga profunda XCMG

Martelo vibratorio montado en escavadora de agarre lateral FES